HOME
TISK
MAPA STRÁNEK

Reklamační řád

ODPOVĚDNOSTÍ ZA VADY SE ROZUMÍ:
1.odpovědnost za množství dodaného zboží uvedeného na dodacím listě
2.odpovědnost za kvalitu dodaného zboží

Převzetí zboží je okamžik potvrzení dodacího listu odběratelem, kterým potvrzuje shodu počtu kusů uvedených na dodacím listě.

Reklamace musí být vždy dodány písemnou formou.

V případě zjevných vad je odběratel povinen oznámit reklamaci nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. V případě skrytých vad se postupuje dle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění.

Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace obou smluvních partnerů.

Společnost FARKOR s.r.o. neuznává reklamaci, která nebyla oznámena včas, nebo kde je reklamovaná vada, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.

Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese spol. FARKOR s.r.o.