HOME
TISK
MAPA STRÁNEK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti FARKOR s.r.o. cz se řídí platným zněním Obchodního zákoníku.

Postup obchodního případu:
1.poptávka - cenová a termínová nabídka
2.objednávka
3.potvrzení objednávky
4.dodání zboží

Doprava Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Dopravu zdarma na místo určení zajišťujeme při hodnotě objednávky nad 5.000,- Kč bez DPH. V ostatních případech jsou náklady na přepravu a manipulaci účtovány k tíži kupujícího, když se smluvní strany nedomluví jinak.

Dodací lhůty
Dodací lhůta závisí na dohodě obou partnerů.

Platební podmínky
Platební podmínky jsou předmětem dohody obou smluvních stran.

Reklamace
Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese prodávající. Zjevné vady (rozdíl v množství, poškozený přepravní obal apod.) lze uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení . Množstevní reklamace lze uplatnit pouze mimo rozsah tolerance spotřebitelského balení tj. 2%+- V případě skrytých vad se postupuje dle obchodního zákoníku, nebo občanského zákoníku v platném znění. Záruka se nevztahuje na zboží, které je kupujícím následně upravováno. Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace obou smluvních partnerů.